Eva Wirén
  Utställning - "KärlekStörst"
En konstutställning där det grundläggande behovet av få känna kärlek står i centrum, med fokus på relationer, kroppen och sexualiteten.

En aktivitet under West Pride festivalen där visionen är en jämlik och inkluderande värld fri från fördomar.