Pia Jemtvall
Pia Jemtvall

En del av de bilder som här visas är utförda i sumiteknik. Man använder sig av kinesisk pensel, tillverkad av bambu med varghår, på rispapper.
Jag gick i lära hos konstnären Harvey Cropper. Cropper var amerikansk soldat under Koreakriget och lärde sig denna form av måleri. Tekniken kommer ursprungligen från Kina.
I jämförelse med vanlig västerländsk pensel så har denna pensel mycket att ge, ungefär som att jämföra en chihuawahund med en St.Bernadshund. Det är alltid svårt att lära sig österländsk traktering av materialet men när det börjar lyckas blir det mycket roligare, en intelligent pensel med många möjligheter. Pia.

Utbildning
Erling Johansson, Harvey Cropper
och Lars Hillersberg som lärare.
Gerlesborgsskolan.