Kent Wisti
Hemsida

Kent Wisti

Kent Wisti Född -71


K. Wisti är präst, bildkonstnär och författare, verksam i Malmö.
Målare och grafiker. Utbildad vid KV konstskola i Göteborg och grafikskolan Forums kvällskola i Malmö. Representerad i bland annat Statens konstråd och flertalet kommuner och landsting.
Wisti är medlem i Grafiska Sällskapet.

"Hans bilder präglas av en narrativ närvaro i spänningsfältet mellan tillit och ängslan. De antydda, men ändå skarpa, gestalterna bär tillsammans med betraktaren ordlösa existensiella grundteman. Hans bilder har ofta ett ursprung i bibelns berättelser men delar som all god hermeneutik sitt eget tolkningsföreträde med åskådaren.
Det ofta nonfigurativa måleriet bär samtidigt en stark vilja och explosivitet trots en avvaktande färgskala."
Ur konstnärslexikonett Amanda


"Med sin försiktiga grafik representerar Kent Wisti, studentpräst i det civila, den mer föreställande bildvärlden. I hans motiv samlas skepnader utmejslade i tunna streck i koncentrerade gäng. Människor med bara antydan till anletsdrag men ändå så uttrycksfulla. De står samlade i grupper kring ett samtal eller någon form av problemlösning, allvarsamma och stela i hållningen. De bildar medvetna rum med sina positioner och det vita tomrummet mellan dem bär en stark koncentration av tankar, erfarenheter och reflektioner." Thomas Lissing SMP 071107

Bibliografi:
Sånger om främlingars hemliv (2004). ISBN 91-631-6318-7
Antologin Där främlingskapet bryts kan en ny värld börja (Arcus 2010) ISBN 978-91-88552-93-8
Övrigt:
Profilbild, Kyrkans Jourtjänst, Göteborg.
Grafiska Sällskapets Grafikportfölj 2005
Filmspel Credo peregrinorum 2009
Anders Frostenssons stipendium 2010.

Utbildning
KV konstskola, Göteborg 92-93
Grafikskolan Forums kvällsskola, Malmö 94.

Kommentarer på sidan

Kommentera »