Edith Wetteus
Edith Wetteus

"Konstnärens uppgift är att göra det osynliga synligt och det eviga manifesterat"

Konstnär Edith Wettéus.

Jag är född 1941, uppvuxen i Jäder utanför Eskilstuna
men sedan drygt 30 år bosatt i Torshälla, Södermanland.

Målar med akryl på linneduk.

Många av mina bilder har för mig en djupare andlig mening andra är uttryck för leken vi alla behöver. Min förhoppning är att du ger dig tid att i stillhet betrakta, lyssna och kanske erfara något av det jag vill förmedla.

Utbildning
Autodidakt.
Curt Källman/Vedic Art från 1993
Krokiteckning, ABF, Eskilstuna
Lärare i Vedic Art sedan 1997.

Medlemskap
Konstkvarteret.

Kommentarer på sidan

Kommentera »

KommentarKommentar från Cecilia, 2015-01-27
Håller du kurser i vedict art? Med vänliga hälsningar Cecilia wineström
Cecilia.Winestrom@gmail.com