Pia Margareta Nelson
Pia Margareta Nelson

-IN MEMORIAM- 1954-04-09 2018-04-25.

Jag är född och uppväxt i konstens atmosfär. Är autodidakt och tar hand om min konstnärliga utveckling genom kurser på Gerlesborgsskolan, Folkuniversitetet, för privat lärare och i en kollegiegrupp.
Livet, naturen, processer, relationer, musik, litteratur, ja allt som jag är med om, inspirerar till och i måleriet.
Ibland blir uttrycket figurativt, ibland abstrakt.
Uttrycken är oftast starka men jag kan också vila i mildare framtoningar. Olikheter, både vad det gäller färgval och teknik, för mig ut på okända marker och jag använder gärna konflikten som metod.
I den lilla ateljén i den före detta jungfrukammaren, samlas jag och mina målarvänner ganska regelbundet. Vi ger varandra inspiration och konstruktiva synpunkter. Underbart!

Min yrkesinriktning blev initialt ett annat slags kreativt och skapande arbete, genom handledande, kurativt, psykosocialt och terapeutiskt arbete i olika förändringsprocesser.
Den teoretiska kunskapsförankringen har jag genom socionomexamen, steg 1 utbildning för psykodynamisk psykoterapi, handledarutbildning i psykosocialt arbete och genom en Master of Social Science examen.
Var verksam under 17 år i egen regi och numera arbetar jag som terapeut på S:t Lukasmottagningen i Ängelholm

Representerad i många privata hem runt om i landet,
i Danmark och Los Angeles
Jag arbetar gärna med beställningsarbeten.

Utbildning
Kurser
Gerlesborgsskolan
Folkuniversitetet
Privat lärare

Medlemskap
Fria Konstnärers Gille, FKG
Helsingborgs Konstförening.