Diana Danielsson
FacebookHemsida

Diana Danielsson

Jag målar inre bilder, inre landskap. Tyder delar av det jag ser, upplever och söker efter att skapa helhet med ljus, mörker, färg och form, tumlande i och ur varandra. Ibland blir målningen osammanhängande, olika delar kämpar om att ta över från den andra. Splittrar och förför och sammanfogar, irriterat ögat, allt samtidigt. Men livet innehåller även det förvirrande och ogripbara. Målningen säger sitt, har ett eget liv och svarar mig och det är ett överlämnande moment där jag inte längre styr. Många säger att de ser ut som drömmar, andra säger att de är mångbottnade med olika budskap som påverkar betraktaren känslomässigt. Vissa tolkar dem som innehållande ett mörker, men där man ändå ser ljuset, hoppet. Friden vi upplever av att vara i nuet, acceptansen av allt som är.
UTBILDNING
KTH, Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm. Arkitekt 5 år.
Konstakademien i Köpenhamn, Danmark. 1 år.
Grafikkurs i Köpenhamn.
Klassiska Konstskolan för Anne-Lie Larsson Ljung, Bo Ljung, Håkan Bring-Huczkowski och Göran Rydén i tre år.
Deltagit i kurser för Åke Arph och George Suttner.

Medlem i Föreningen Svenska konstnärinnor, BUS, Föreningen Målargruppen Maria.

Utbildning
Jag är utbildad arkitekt på KTH, Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm. Har arbetat som arkitekt i Stockholm, Finland och Frankrike. Examensarbete i Moskva. Jag har under hela mitt liv målat och skrivit. Under utbildningen till arkitekt ingick också studier i skulptur, målning, teckning och kroki. I Köpenhamn gick jag ett år på Konstakademin på visuel kommunikation och deltog även i en grafikkurs.
Jag målar porträtt på beställning.

Medlemskap
Svenska Konstnärer-vip.
BUS
FSK, Föreningen Svenska Konstnärinnor
MÅMA, Ateljeföreningen Mariamålarna

Mina favoritklipp på YouTube

https://youtu.be/iFvvaE2oMTw
Kommentarer på sidan

Kommentera »