Gunnel Arvidsson
Hemsida

Gunnel Arvidsson

Gunnel hade sin första utställning 1995. Sedan har följt många utställningar på bibliotek, i kyrkor och olika konstsalonger. Hon har tidigare publicerat fyra diktsamlingar: Rent hjärta 1993, Det omvända trädet 2001; En blå bok 2003 och Livsdröm 2012 i samarbete med Sensus studieförbund. Hon har fått Sundbyberg stads kulturstipendium 2001 och 2012, och 2009 fick hon Hedersbelöning för kulturgärning; Stiftelsen Mäster Eckhart Sällskapets stipendium 2014 och från Sveriges Författafond 2019. Hon är medlem i Författarförbundet och Författarcentrum.

Representerad
Sundbybergs stad
Sundbybergs församling
Inköp av Sundbybergs konstförening.

Medlemskap
Medlem i Sveriges Författarförbund
Medlem i Författarcentrum Öst
Medlem av Romantiska förbundet sedan 1995,
och av redaktionen för tidskriften Aurora sedan 2008.