Allan Friis
HemsidaFacebook

Allan Friis

IN MEMORIAM-
Född 10 januari 1931 i Malmö, död 24 december 2019 i Lomma.
Debuterade som 18-åring 1949, med en utställning i Gnesta Samrealskola under efternamnet Borggren, min styvfars namn. Året därpå tog jag min biologiske fars namn, Friis.

Inspirationskällor under första tiden under 40- 50-talen var bl.a. den danskholländska gruppen COBRA, främst Henning Pedersen och internationella storheter som Max Ernst och Joan Miro. Men också senare den danske grafikern Palle Nielsen

Denna fantasifyllda värld, innehållande hybridformer av djur, växter och människor, kännetecknade mitt måleri i nästan ett decennium och resulterade i ett par utställningar i Stockholm, bl.a. på De Ungas Salong 1956 och några i Malmö, bl.a. på Galleri Modern 1960.

Att i en värld med stora ekonomiska och sociala orättvisor, politiska motsättningar och orättfärdiga krig, sitta i sin ateljé och måla s.k. konstbilder, kändes alltmer otillfredsställande. Mitt hittillsvarande bildspråk kändes mer och mer som ett passerat stadium och under ett par år målade jag endast ett dussintal bilder under samlingsnamnet "Från mina resor".

En förändring inträffade 1964. Mitt fritt fabulerande och fantasifyllda bildspråk kändes otillräckligt för att skildra människans sociala villkor och hennes alienerade förhållande till den snabba teknisk-ekonomiska utvecklingen.
Insikten att något slags uppbrott måste ske växte sig allt starkare och i mars 1964 målade jag den tavla, som skulle bli den första i en lång serie av bilder med samma innehållsliga utgångspunkter fram till 1970.

Min bildvärld kom nu att belysa människans relation till teknologi och miljö och hennes litenhet och utsatthet inför en till synes ödesbestämd cybernetisk tillvaro. Allt skildras i en science-fictionbetonad arkitektonisk, teknisk och surrealistisk värld.

Den tendens till en skildring av samtiden, som fanns i mina bilder under 60-talet, förstärktes efter hand och bilderna fick ett tydligare samhällskommenterande och kritiskt bildspråk, som tog upp viktiga sociala och existentiella frågeställningar. Bilderna ingår i två huvudteman "Vi sitter i samma båt", som bl. a utställts i Göteborgs och Lunds Konsthall 1973 och 1974 samt "Människor i förort" (Rosengård) bl.a. Malmö, Eskilstuna och Alingsås Konsthallar 1977.

Mellan åren 1978-1984 inträffade det som kan beskrivas som "tystnadens" år vad gäller bildproduktion. Endast ett mindre antal porträtt, affischer och ett 20- tal bokillustrationer blev till. l stället uppehåller jag mig huvudsakligen med universitetsstudier, bildforskning och författarskap. Nu blir bl.a. mina båda böcker om den svenska grundskolan till; "Ingen kan tvinga mig" och "Vår schizofrena skola".

Under 1985-1986 gör jag en serie mytiska landskapsbilder, s.k. "Semiotiska landskap" i blyerts samt ett stort antal "existentiella" illustrationer och 1987 inleds en period som enklast kan beskrivas som "syntes och mångfald". I detta begrepp ligger ingen motsättning, eftersom syntesen gäller förhållningssättet till konstskapandet och mångfalden, bildinnehållet.

Som grund låg några teman; "Testbilder', en bildlyrisk science-fiction, 1988, "Meditation", en satirisk miniroman om konstmyter, 1989, grafikserien "En Allegori över Tankens Frihet", 1990-1991, och "Dagboksbilder" 1990-1991 samt "Subversiva landskap", 1991-1992.


Mellan 1995-98 tillkom en serie bilder i collage samt "Traces" och "Exponering", utförda i monotypi. 1999-2003 en serie oljemålningar, under samlingsnamnet "Organisk arkitektur".

Senast aktuella projekt påbörjades 2004 under arbetsnamnet "Nutidsskildringar", en serie oljemålningar i större format som när detta skrives i augusti 2009 ännu icke är avslutad.

2004 gav jag ut två böcker; "Konungens Dagbok, som innehåller mina "surrealistiska" dagboksbilder från 1991 med egna tolkningar samt "Medea-Terroristen", som handlar om en revolutionär situation i Öresundsregionen år 2040. Båda böckerna är försedda med konstbilagor.

Ett drygt halvt år efter utgivningen av Medea-Teroristen gjorde jag en performence under namnet "Avrättningen av Medea". Avrättningen skedde den 20 april på Spillepengen i Malmö.

Förutom bildskapande och författarskap har jag en period under 60-talet ägnat mi åt s.k. "experimentfilm",
Se nedan.

Har dessutom skrivit ett stort antal debattartiklar i dagspressen om konst och politik, om massmedia och om pedagogik.

Stipendier:
Göteborgs Stads resestipendium 1951, Malmö Stads Kulturstipendium 1969, Svenska Statens Konstnärsstipendium 1978 och 2006, Svenska Statens Kulturråds litteraturstöd 1987. Emil Olssons stipendium, Malmö Konstmuseum, 2010.

Offentlig representation
Konstmuseerna i bl.a. Malmö, Helsingborg, Ystad, Borås, Kalmar, Stockholms Stads samlingar, Jönköpings läns samlingar. Vetlanda Museum. Statens Konstråd. Moderna Museet, Stockholm

Litterär produktion
Lärare, TV-pjäs 1973. Ingen kan tvinga mig, Liber 1983. Vår schizofrena skola, eget förlag 1986, Testbilder, eget förlag 1988, Meditation, eget förlag, 1989. Tillbakablick, eget förlag 2001, Konungens Dagbok, Skrivarförlaget, 2004, Medea-Terroristen, Skrivareförlaget, 2004. Mina politiska bilder, 1968-78, 2013. Mina ungdomsbilder 1936-51, 2013

Forskning
Bedömning av barnteckningar, Lunds Universitet 1980, Barns Bildperception, Lärarhögskolan, Malmö 1983, Tolkningsprojektet, en konstsociologisk undersökning, 1998-99.

Kortfilmer
Schackpartiet 1964, repr. Sverige vid Kortfilms-VM i Marienbad 1966, Mannen med tittskåpet, beställd av TV 1965, S:t Antonius Frestelse, 1966, repr. Sverige vid kortfilms-VM i Spanien 1967, Duellen, repr. Sverige vid kortfilms-VM i Italien 1968. De underbara kloten har anlänt, Grand Prix Promenad, Svensk Kortfilm 1969.

Besök min ateljé
Strandvägen 20
23432 Lomma
Lomma Skåne län

Öppettider:
Efter överenskommelse

Utbildning
Måleri och Grafik i Göteborg 1948-51
Konstfack, Stockholm, 1953-58
Fil.kand.Lund, 1978

Medlemskap
KRO, SvK.

Mina favoritklipp på YouTube

http://www.youtube.com/watch?v=0wOtUsjgFhc
Kommentarer på sidan

Kommentera »

KommentarKommentar från Roy Svensson, 2014-03-14
Du är en av de bästa konstnärerna här. Dina bilder ställer frågor.