Inger Andreasson
2020-12-29 20:54   Kommentera »
Sydamerika
Denna målning påminner mig om resan till vattenfallen Iguazu, där vatten samlas från Paraguay, Argentina och Brasilien. Det är till vattenmängden världens största vattenfall. Det kommer vatten överallt och samlas i detta fall. Resan gjordes för några år sedan.
Målningen är gjord i gouache.

Facebook Twitter MySpace