Bengt Saltö
 
Stol        Kommentera »

Facebook Twitter MySpace 

KommentarKommentar från Cia Lindén, 2010-03-27
Grattis till veckans konstnär! Härliga avskalade enkla bilder du gör! Gillar!
 
KommentarKommentar från Ullastina Larsson, 2010-03-22
Jag tycker mycket om alla dina verk, så spännande och så uttrycksfulla.
 
KommentarKommentar från Lisa Carlén, 2010-03-22
Ha! Där är den ju igen! Stolen man bara måste älska! Grattis till veckans konstnär