Bengt Saltö
 
Hybrid        Kommentera »

Facebook Twitter MySpace 

KommentarKommentar från Carl Emanuel Mark, 2010-11-25
En mycket fin och välkomponerad bild. Den ljusa kvadratiska bakgrunden i antydd relief framhäver på ett accentuerat sätt den vackert intensivt lysande abstrakta figuren vilken med sin kombination av raka linjer,vinklar och utsträckning åstadkommer en total balans i målningen.