Anita Fröding
2019-01-15 19:28   Kommentera »
Anita är en dikt av Gustaf Fröding
Anita är en dikt av Gustaf Fröding ur Skaldebrev till Maggan. Dikten är författad på Slorudsborg i Brunskog 12 december 1884. Gården Slorudsborg ägdes av Gustaf Frödings syster Mathilda och han vistades där flera somrar under sin studietid och under hela året 1884.

Livets skål! O, min Anita,
uti glömskans dryck!
Jag vill känna varma, vita +
jungfrulemmars tryck!

I materien vill jag röna,
riktigt ha i famn
det som andens språk "det sköna"
givit såsom namn!

+ Jag vill andas blott Anita,
blott Anita se,
känna endast varma, vita
lemmars rörelse! -

Högt man prisar konstens njutning,
den är kall och arm
emot väsens sammanslutning,
kärlek barm mot barm!
...
Sinnlighetens makt är kuvad
av en trång moral.
dygden, stel och överskruvad, +
håller långa tal.

Dumheten har funnit (mycket),
fann till slut ett fynd,
som föll folken uti tycket:
"Sinnlighet är synd!"

+ Sedan dess har kungasonen,
son av kung Natur,
av den vise dygdefånen
sparkats ut som djur. -

Icke mer han vågar modigt
visa sig bland folk,
men han hämnas hämnas blodigt
med förgiftad dolk.
...
Sen när halva mänskligheten
ruttnat ned i grund,
mördad av anständigheten, +
kommer segerns stund

Då skall dygdens makt, den sanna,
ärva den, som ljög.
Sinnligheten skall sin panna
bära stolt och hög.

+ Kropp med ande skall bli enad
och ett hjärta fritt
med en kärlek, fri och renad,
mänska, skall bli ditt! -

Därför, därför, ljuva flicka,
blott till hjärtat lyss!
Låtom oss varandra dricka
i en kyssars kyss!
...
Rodna kind, du lockomflutna,
på ditt sköna sätt!
blicka ömt, till hälften slutna, +
öga, du gör rätt!

Häv dig, vita barm, och bölja!
Du har rätt därtill!
Vet att oskuld kan dig följa
huru långt du vill!

+ Älska, älska, min Anita,
med din själ och kropp,
oskuldsfulla, varma, vita,
ljuva rosenknopp! -
Livets skål! O, min Anita,
uti glömskans dryck!
Jag vill känna varma, vita
jungfrulemmars tryck!.


Facebook Twitter MySpace