Agneta Bolin Bjerkman
Agneta Bolin Bjerkman

Min utgångspunkt är naturen, mitt arbetsfält är det lilla, nära, vardagliga, där det finns spår av mänsklig närvaro. Tecken, strukturer, ljus, transparens är mina uttryckssätt i textila material och i måleri, ibland i kombination.

Medlemskap
KRO, Konsthantverkscentrum, KC-syd och konstnärsföreningen Majrundan. Registrerad i BUS - Bildkonstnärenas Upphovsrätt i Sverige.