Carina Ehlers
2016-01-04 16:31   Kommentera »
Fjärde dagen på Nya Året & lite mer om balans
2016 års fjärde dag bjuder på halv storm och ett lätt snöfall. Termometern visar på 5 grader minus. Vad annat kan man göra än att sitta här inne vid den värmande spisen och mysa! Allt känns skönt och bra så här långt.

Det som slog mig nyss var att allting är relativt och därför tror jag att man ska försöka vara lite försiktig med att göra alltför tvärsäkra påståenden. Eftersom en sanning i den ene personens liv kanske inte alls stämmer överens med den andres perspektiv av världs- och livsuppfattning så är det återigen en fråga om balans. En balansakt som står i relation till i vilken utvecklingsfas man befinner sig i förstås. Vad än det handlar om som man brinner för och känner starkt för att man vill göra så får man försöka finna någon form av gyllene medelväg. Ett slags neutralt fundament där man i sitt skapande flöde finner medveten balansering, samtidigt som man frigör sig från det som begränsar en från att göra något över huvud taget.

Enligt numerologin ska balans och ordning infinna sig år 2016 och min förhoppning är att det öppnas infriande vägar så att en försoning i det stora hela kan komma till stånd. Vi människor har i många tider gått och stampat i samma gamla hjulspår och det vore verkligen på tiden för mer utrymme av glädjefullhet så att vi vågar bli mer öppensinnade för sådant som sträcker sig utanför horisontens normer.

Ingenting är absolut utan mer relativt och därför får du ta fortsättningen som du vill. Du äger ditt eget tolkningsföreträde.

Det som oftast hindrar oss från att fatta nya, livsbefrämjande och uppfriskande beslut och att ta de där avgörande valen, grundar sig i vår egen rädsla att komma vidare. För att komma vidare på sin livs resa kan det främst vara av största vikt att konfrontera det som man är rädd för. Då det ofta är svårt att se vägen framåt väljer många istället att stanna kvar där man är. På en ”plats” där man faktiskt inte känner annat än en missriktad känsla av trygghet. Att stanna kvar där kan dock leda till en negativ påverkan så att ytterligare stress byggs på, med hälsoproblem som följd. Här kan man använda sina sinnen och med fantasins hjälp öppna upp för de steg som krävs för att ta sig ur begränsningarnas isolerande känslobarriär. Här kan man söka råd och hjälp, men var och en av oss förfogar redan över alla verktyg som behövs. Oftast är det bara så att vi har glömt hur starka vi faktiskt är innerst inne.

Vi är alla funtade på ungefär samma sätt – med samma behov och förhoppningar om något eller någon som ska leda oss till det bättre. Här har åter balansbegreppet sin befogade och centrala plats och det vi förnimmer som händer inom oss är oftast produkten av en inre process eller konflikt. Behovet för balans och harmoni, såväl inom som i det yttre, är grundläggande och understödjande för allas väl och ve.

Dagens råd:
Ha tro och tillit att rättvisan segrar – för rättvisa och karma går hand i hand. Ta endast det du förtjänar. Behandla människor rättvist och utnyttja inte någon. Vid beslutstagande måste där finnas ett tillstånd av balans, såväl emotionellt, mentalt som fysiskt och andligt. Var ärlig, omtänksam och ansvarsfull inför de val du redan gjort, likväl som för framtida val. Detta är en del av att leva ett balanserat, karmiskt liv.

Med en önskan om en riktigt skön och avkopplande eftermiddag och kväll åt oss alla ~ På återseende

Facebook Twitter MySpace rss