Ingemar Härdelin
2021-07-28 09:29   Kommentera »
Om att synas

”En man förutan vänner, om än så stark, dör hän, som stam i öken med skalad bark. Men vänsäll man han trifves, som träd i lunden, der bäcken vattnar roten och storm är bunden” skriver Esaias Tegner i sitt diktepos Frithiofs saga 1831.
Jag vill fundera en stund över ett grundbehov som vi alla har mer eller mindre av, behovet att bli sedda. Det är visserligen inte samma som att möta vänskap, men är ändå en nödvändighet för själslig överlevnad hos oss alla. Att bli sedd kan i sin tur också leda fram till vänskap och även kärlek.
En del är mästare i den konsten. De tar i alla sammanhang för sig av uppmärksamheten utan att be om lov. I ytterlighetsfallen kan vi uppfatta dessa figurer som verkligt påfrestande. De tar inga hänsyn till andra, vill hela tiden stå längst fram på scenen. De kan använda de mest utstuderade metoder i sin strävan att hamna mitt i strålkastarljuset. Men det räcker inte med att bara bli sedda. De vill synas! Det är något annat, också det något helt annat än vänskap. Det sker ofta på bekostnad av att andra trängs åt sidan, knuffas undan. Detta förekommer frekvent, inte minst inom kändisbranschen och populärkulturen, där uppmärksamhet på den egna personen är ett måste för att inte glömmas bort eller bytas ut av någon annan. Ibland spelar det rent av ingen roll om uppmärksamheten avser en skandal eller något annat negativt, det viktiga är att uppmärksamheten utifrån hålls vid liv. Fenomenet är ofta förknippat med ekonomiska intressen. Glöms jag bort är jag inte längre intressant och kan följaktligen inte ställa samma ekonomiska krav som när jag syns i rampljuset. Gager står oftast i paritet med graden av kändisskap.
Men underbart är kort ibland. I dagens hetsiga konsumtionssamhälle är behovet av förnyelse och nya spännande ”storheter” inom populärkulturen omättligt. Vi vill hela tiden uppleva nya sensationer, och trender och ideal kan snabbt och lätt ändras. Det gäller alltså att så snabbt som möjligt skaffa sig en position inom sitt område, och sedan till varje pris försöka behålla publikens gunst så länge det bara går.
Men vi är alla olika. Att bli sedd och respekterad för den människa vi är och vill vara är ett fundamentalt mänskligt behov. Människor med en trygg och kärleksfull barndom lever oftast i harmoni med sig själva och omgivningen i förvissningen att de är väl sedda och älskade. Däremot kan människor med traumatisk eller kärlekslös bakgrund få omättliga behov av bekräftelse. De behöver ständig uppmärksamhet och kan i värsta fall begå destruktiva handlingar bara för att bli sedda.
Men för en del människor är det naturligt nog mer viktigt att bli sedd än för andra. Jag nämnde artister inom populärkulturvärlden, men även seriösa artister som konstnärer, professionella ”klassiska” musiker och författare måste synas och omskrivas för att röna framgång. Hur många duktiga konstnärer finns det inte som aldrig upplever minsta framgång under ett helt skaparliv, trots skicklighet och kunskap? Blir man inte omskriven och uppmärksammad av konstetablissemanget har man mycket små chanser att få framgång och bli uppskattad för det skicklige konstnär man är.
Så många tillfälligheter, rätta kontakter eller tur på annat sätt avgör i många fall vilka som lyfts upp och blir sedda och hyllade inom konstvärlden. Orättvist, ja visst! Men är inte hela vår tillvaro grundad på helt andra premisser är rättvisa? Rättvisa är en mänsklig önskedröm, ingen naturlag. Inget i skapelsen är rättvist.
Så vi får alla försöka hitta balansen i våra liv bäst vi kan. Lätt för många, men måhända oöverstigligt för många andra. Idealet är när vi inte upplever några problem i samvaron med våra medmänniskor. En sund självkänsla byggd på självkännedom och allmän mognad kan räcka för att hitta harmonin i livet. Jakten efter bekräftelse kan annars bli omättlig och vara en viktig orsak till ett helt liv i otillfredsställelse och disharmoni. Lyckligtvis brukar de flesta under livets gång hitta balansen och harmonin. Livet lär oss!


Facebook Twitter MySpace rss 

KommentarKommentar från Dana Ingesson, 2021-07-31
Briljant, samtycker med varenda ord, varma hälsningar 👍🤗🙏❤️
 
KommentarKommentar från Dana Ingesson , 2021-07-31
Briljant samtycker med varenda ord, varma hälsningar 🙏🤗❤️
 
KommentarKommentar från Axel🙏🏻, 2021-07-28
MYCKET BRA SKRIVET!🙏🏻