Margareta Sunnemar
2020-09-01 14:29   Kommentera »
Upplevelse
Denna skulptur fick jag idéen till efter att jag skapat järnblommor till stora fönster i en utställningshall. De blev uppskattade, eftersom ingen av besökarna sett sådant tidigare. Jag fick då idéen till att ta med dessa former i de nästa skulpturerna.
En annan aspekt som jag tänkte belysa, är angående att lära in. Vissa har ett starkt visuellt synsinne, andra har ett dominerande auditivt hörselsinne, ett kinestetiskt rörelsesinne, eller ett starkt taktilt känselsinne. De sistnämnda har en önskan att vidröra ett föremål för att uppleva och komma ihåg.
Det går att försiktigt röra vid skulpturerna. Så även för personer med synnedsättning, de ska också få tillgodogöra sig en konstupplevelse.

Facebook Twitter MySpace rss