Margareta Sunnemar
2021-12-03 14:33   Kommentera »
Språkets betydelse för skapandet
Decemberblogg 2021

Semiotisk bildanalys är intressant att ha med när man betraktar en bild. Vad får man för upplevelse och känsla av bilden? En bildanalys är som att lösa en gåta. Man medvetandegör processen mellan den som gjort bilden och betraktaren. Man analyserar avsikten bakom bilden, på vilket sätt man blir påverkad och vad i bilden det är som påverkar.
Hur är bilden uppbyggd, grundbetydelserna, denotationerna? Vad är det i bilden som påverkar mig? Personer, föremål, miljö och händelser. Komposition, linjer, färger och ljus?
Hur påverkar händelser som är mina privata minnen, associationer etc. mitt sätt att välja vad jag skapar?
Hur man sätter ord på det som är valet av vad man skapar eller de känslor man får av ett konstverk kan vara utvecklande för ens personlighet. Detta är tankar som jag tänker på nu inför en kyrkoutställning som ska vara nästa sommar. Just det, att utställningen ska vara i kyrkor, gör att det är något som inbegriper hela människan, hela livet och skapelsen.
Spännande!


Facebook Twitter MySpace rss