Allan Friis
2011-05-16 06:53   Kommentera »
PROCESSEN. SISTA DAGEN
Vers 50
Befrielsen är vunnen och vi har kommit in i en ny viktig fas av medvetande. Vi finner vår tillfälliga ockupation nödvändig för att uppnå syntesens mutation. I vårt förstärkta seende, vars gamla sökarsystem ersatts av integrerade symboler, visar vägvisare färdriktningen, starkt förankrad i vår nya kunskaps stabila grund.


Facebook Twitter MySpace rss